Ang pagpunta sa tabing-dagat ay nakakatuwa ngunit mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng isang ligtas na araw sa tabing-dagat ay nangangahulugan ng pagiging handa at maghanda upang manatiling ligtas.

Ano ang kailangan nating malaman upang magkaroon ng isang ligtas at masayang araw?

getting ready at home

Ang kaligtasan sa dalampasigan ay nagsisimula sa bahay
Upang matiyak na maaari kang manating ligtas habang nasa tabing-dagat, kailangan mong maghanda at magsaliksik bago ka umalis ng bahay. Siyasatin ang aming mga mahahalagang paala-ala (tips) upang lalong malaman ang tungkol sa kung paano mo masigurong handa ka para sa isang ligtas at kasiya-siyang araw sa tabing-dagat.
beach safe app

I-download ang Beachsafe app
Ang Beachsafe App ay maaaring makatulong sa iyo sa pagpili ng nararapat na tabing-dagat at maaaring magbigay sa iyo ng maraming impormasyon tungkol sa mga panganib at peligro para sa araw na ito.
Image36

May lifesavers ba na nagpapatrolya sa dalampasigan ngayon?
Hindi ka dapat lumangoy sa isang dalampasigan na walang nagpapatrolya sapagkat walang magliligtas sa iyo kapag ikaw ay malagay sa panganib.
beach closed

Bukas ba ang dalampasigan o sarado?
Kapag ang dalampasigan ay sarado, ibig sabihin na masyadong mapanganib ang nasa tubig – dapat mong iwasan ang mga saradong dalampasigan.
rip-tide-warning-sign

Anong mga panganib ang nasa dalampasigan?
Maaaring isama sa mga panganib ang mga malalakas na agos, mga hayop sa dagat na kagaya ng mga blue bottle jellyfish at malalaking alon.
kids at beach

Gaano kalakas ang araw?
Ang araw ng Australya ay maaaring maging matindi, siguraduhin na tingnan ang UV rating at makakaroon ng mapagsilongan at tubig sa buong araw.
quote icon

Kung nagpaplano ka man na lumangoy o mahiga lamang sa buhangin, may ilang mga pangunahing bagay na isama sa iyong listahan ng mga isasama sa tabing-dagat. Ang pag-iimpake ng mga tamang bagay ay makakatulong na matiyak na magkaroon tayo ng isang malusog, ligtas at masayang araw sa tabing-dagat.

quote icon
beach-packing-suitcase-on-the-sand-800x450

Ano ang dapat nating dalhin para sa isang ligtas at masayang araw sa tabing-dagat?

sun safe child

Sunscreen, sumbrero at isang kamisa na may mahabang manggas
Ang sunscreen ay dapat ipinapahid nang hindi bababa sa 30 minuto bago ka lalabas. Ang sunscreen ay dapat palaging ipinapahid sa buong araw, lalo na kung ikaw ay nasa tubig.
02_Burkini

Damit panlangoy
Huwag lumangoy na nakasuot ng normal na damit dahil ang mga ito ay maaaring mapupuno ng tubig pagkababad at maaaring maging mabigat at mahirapan kang lumutang, lumangoy o tumayo sa tubig. Mayroong maraming mga ligtas na pagpipilian para sa damit panlangoy, kasama ang burkini na bumabalot sa buong katawan.
lifejackets

Ligtas sa gamit para sa rock fishing
Kapag may balak kang mag-rock fishing, dapat na sundin mo ang mga patakaran, magbihis nang naaangkop at may tamang pangkaligtasang kagamitan. Gumamit ng lifejacket kapag mag-rock fishing - ito ang patakaran at may mga multa kapag hindi nakasuot ng mga ito. Siguraduhin na alam mo ang paglagay ng hangin sa iyong lifejacket – maraming tao ang nalulunod dahil hindi nila alam ang paggamit ng kanilang pangkaligtasang kagamitan.

Huwag magdala ng alak

Tiyaking mayroon kang maraming tubig-inumin upang mapanatiling may sapat na tubig sa katawan. Iwasan ang alak habang nasa dalampasigan dahil maaari itong magpahina sa kakayahan mong mag-isip nang malinaw at magdesisyon ng tama. Ang alak ay nagpapabagal sa inyong pagreaksyon at nagpapataas ng pagkakataong magakaproblema ka habang nasa tubig.

alcohol beach

Ano pa ang nais mong malaman ngayon?

Ang mga panganib ng mga daluyong patungo sa dagat (rip current)

Ang mga rip current ang pangunahing panganib ng mga tabing-dagat sa Australya. Ang kaalaman kung paano makaligtas sa isang rip ay isang mahalagang bahagi ng kaligtasan sa tabing-dagat.

Kaligtasan ng Pangingisda sa Batuhan (Rock Fishing)

Ang rock fishing ay isang patok na libangan para sa maraming tao. Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas habang nag-rock fishing ay napakamahalaga sa kaligtasan.

Manatiling ligtas sa tabing-dagat

Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas at kung ano ang dapat bigyang pansin kapag ikaw ay nasa tabing-dagat ay makakatulong sa iyo upang manatiling ligtas at magkaroon ng isang kasiya-siyang panahon kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya.

Matuto mula sa aming komunidad

Kilalanin ang aming komunidad at alamin ang ilang mahahalagang mensaheng pangkaligtasan sa tabing-dagat mula sa aming mga nagliligtas-buhay (Lifesavers) sa tabing-dagat.

Mga bagay na dapat malaman kapag pupunta sa tabing-dagat kasama ang mga bata.

Ang tabing-dagat ay isang kaakit-akit na lugar para magsaya at maglibang ang mga bata. Kung may balak kang pumunta sa tabing-dagat kasama ang mga maliliit na bata, mahalagang malaman kung paano maprotektahan sila at panatilihing ligtas sila.

Paghahanda para sa isang araw sa tabing-dagat.

Ang pagpunta sa tabing-dagat ay napakasaya, ngunit mahalagang maghanda bago ka umalis sa bahay. Siyasatin ang aming mga mahahalagang paala-ala (tips) upang lalong malaman ang tungkol sa kung paano mo masigurong handa ka para sa isang ligtas at kasiya-siyang araw sa tabing-dagat.

Keep me in the loop