Maligayang pagdating sa aming website! Dito mo matututunan ang tungkol sa tabing-dagat, mga rip current (alon na dumadaloy patungo sa dagat), lifesaver, rock fishing (pangingisda mula sa mga bato), at ang pinakamahalaga - kung paano ka at ang iyong pamilya at mga kaibigan ay manatiling ligtas habang naglilibang sa ating mga magagandang tabing-dagat.

Ano ang nais mong malaman ngayon?

.

Paghahanda para sa isang araw sa tabing-dagat.

Ang pagpunta sa tabing-dagat ay napakasaya, ngunit mahalagang maghanda bago ka umalis sa bahay. Siyasatin ang aming mga mahahalagang paala-ala (tips) upang lalong malaman ang tungkol sa kung paano mo masigurong handa ka para sa isang ligtas at kasiya-siyang araw sa tabing-dagat.

Manatiling ligtas sa tabing-dagat

Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas at kung ano ang dapat bigyang pansin kapag ikaw ay nasa tabing-dagat ay makakatulong sa iyo upang manatiling ligtas at magkaroon ng isang kasiya-siyang panahon kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya.

Mga bagay na dapat malaman kapag pupunta sa tabing-dagat kasama ang mga bata.

Ang tabing-dagat ay isang kaakit-akit na lugar para magsaya at maglibang ang mga bata. Kung may balak kang pumunta sa tabing-dagat kasama ang mga maliliit na bata, mahalagang malaman kung paano maprotektahan sila at panatilihing ligtas sila.

Ang mga panganib ng mga daluyong patungo sa dagat (rip current)

Ang mga rip current ang pangunahing panganib ng mga tabing-dagat sa Australya. Ang kaalaman kung paano makaligtas sa isang rip ay isang mahalagang bahagi ng kaligtasan sa tabing-dagat.

Kaligtasan ng Pangingisda sa Batuhan (Rock Fishing)

Ang rock fishing ay isang patok na libangan para sa maraming tao. Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas habang nag-rock fishing ay napakamahalaga sa kaligtasan.

Matuto mula sa aming komunidad

Kilalanin ang aming komunidad at alamin ang ilang mahahalagang mensaheng pangkaligtasan sa tabing-dagat mula sa aming mga nagliligtas-buhay (Lifesavers) sa tabing-dagat.

Gawin ang pagsubok at alamin kung gaano karami ang iyong nalalaman sa pagiging ligtas sa dalampasigan.

SpanishBeachQuiz

I-download ang aming mga pahina ng katutuhanan (fact sheets)!

Libreng fact sheets na i-download, i-printa at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang aming mga fact sheet ay nababagay para sa sinumang nais na malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa tabing-dagat, mga nanghihilang alon (rip currents), lifesaver, rock fishing, at kung paano ka at ang iyong pamilya at mga kaibigan ay manatiling ligtas habang naglilibang sa ating mga magagandang tabing-dagat at baybayin.