به ویب سایت ما خوش آمدید! شما در اینجا معلومات را راجع به ساحل، خیزآب ها، لایف گاردها، ماهیگیری صخره ای و مهمتر از همه طرز مصؤن ماندن شما، خانواده و دوستان تان هنگام لذت بردن از سواحل زیبا کسب می کنید.

امروز راجع به چه چیزی می خواهید معلومات بدست آورید؟

.

آماده گیری برای سپری کردن یک روز در ساحل.

رفتن به ساحل بسیار لذت بخش می باشد اما مهم است که قبل از ترک کردن منزل آماده گیری لازم را بگیرید. رهنمود های مفید عالی ما را راجع به طرز حصول اطمینان از آماده گیری برای یک روز مصؤن و لذت بخش در ساحل مورد غور قرار دهید.

حفظ مصؤنیت در ساحل

دانستن اینکه چطور می توانید در ساحل مصؤن بمانید و مراقب چه چیزهایی باشید، می تواند شما را کمک کند که مصؤن بمانید و اوقات خوشی را با دوستان و خانواده تان داشته باشید.

چیزهائیکه هنگام رفتن به ساحل با اطفال تان باید بدانید.

ساحل یک محل بسیار عالی برای لذت بردن و تفریح نمودن اطفال می باشد. اگر قصد دارید که همرای اطفال خردسن تان به ساحل بروید، مهم است بدانید که چطور ایشان و خود را محافظت کنید.

خطرات خیزاب (جریان آب بداخل بحر کشنده)

خیزاب ها در صدر جدول خطر در سواحل آسترالیا قرار دارند. دانستن اینکه چطور می توان از یک خیزاب جان سالم بدر برد، بخش اساسی مصؤنیت ساحل را تشکیل می دهد.

از جمعیت ما بیاموزید

با جمعیت ما ملاقات کنید و بعضی پیغام های مهم مصؤنیت ساحل را از مامورین نجات غرق شدگان ساحلی ما بیاموزید.

امتحان را بگیرید و ببینید که راجع به مصؤن ماندن در ساحل چقدر معلومات دارید.

SpanishBeachQuiz

ورقه های معلوماتی ما را دانلود کنید!

ورقه های معلوماتی رایگان برای دانلود نمودن، چاپ کردن و شریک ساختن با دوستان و خانواده تان. ورقه های معلوماتی ما برای همه اشخاص علاقمند کسب معلومات بیشتر راجع به ساحل، خیزاب ها، لایف گاردها، ماهیگیری صخره ای و طرز مصؤن ماندن شما و دوستان تان هنگام لذت بردن از ساحل و کناره های زیبای بحر ما، مناسب می باشد.