Kapag pumupunta tayo sa tabing-dagat kasama ang mga bata, mas mahalaga pa na malaman kung paano manatiling ligtas at paano panatilihing ligtas at masaya ang iyong mga anak.

Ang mga lifesaver ay hindi mga yaya

Ang mga lifesaver ay naroon upang tumulong ngunit hindi magiging mga yaya at ang mga bata ay hindi dapat iwanang nag-iisa sa buhangin o sa tubig nang walang taong may sapat na gulang na nagmamasid sa kanila.

parents and child

Palaging subaybayan ang iyong mga anak at huwag silang hayaang mag-isa...

  • Kapag ang mga tabing-dagat ay puno ng tao, madaling mawala o gumala ang mga bata nang hindi ka kasama.
  • Habang ang mga LIfesaver at Lifeguard ay nandoon upang tumulong, hindi sila tagapag-alaga at kaya laging responsibilidad ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak.
  • Kahit sa mababaw na tubig, ang biglaang pag-alon ay maaaring mangyari sa anumang oras at maaaring tangayin ang mga maliliit na bata sa malalim na tubig nang napakabilis.
  • Tiyakin na nakikita mo ang iyong mga anak sa lahat ng oras – huwag hayaang patakbong lumangoy o mag-isang maglaro sa tubig ang iyong mga anak.
  • Pag-isipan kung saan ang pinakamagandang lugar na tirahan para sa araw upang masubaybayan mo ang iyong mga anak.
  • Huwag hayaan ng mga mas maliit na bata na sasama ng mga mas matandang bata. Kailangang palaging subaybayan ng mga may-edad ang mga bata dahil ang mga mas matatandang bata ay maaaring hindi alam ang gagawin kapag may biglaang masamang mangyari.
  • Ang pag-aaral na lumangoy ay isang napakamahalagang kakayahan at hindi pa huli upang matuto na lumangoy at makaligtas.
  • Kahit marunong ang iyong anak na lumangoy sa isang pool, hindi ito nangangahulugan na kaya nilang lumangoy at makaligtas sa karagatan at sa mga alon.
  • Mga humahagibis na alon na malakas na patungo sa dagat, ay maaaring mangyari nang biglaan at ang hindi sinusubaybayan na mga batang naglalaro sa mababaw na tubig ay maaaring matangay mula sa pampang.

Tumatagal lamang ito ng isang segundo...

Kahit sa mababaw na tubig, hindi dapat iwanang mag-isa ang mga bata. Ang isang malaking alon ay maaaring mangyari nang anumang oras na maaaring tumangay ng mga tao papunta sa karagatan. Dapat magsuot ang mga bata ng angkop na damit panlangoy at hindi lumusong sa tubig nang walang may –edad na marunong lumangoy at makatulong sa kanila.

children at beach

Ang Surf Life Saving ay isang mahalagang aktibidad ng bata upang lumago ang kanilang pagtitiwala sa sarili, karunungan at kakayahan sa kapaligiran ng dalampasigan. Sumali sa Nippers ngayon!

nippers

Ano pa ang nais mong malaman ngayon?

Ang mga panganib ng mga daluyong patungo sa dagat (rip current)

Ang mga rip current ang pangunahing panganib ng mga tabing-dagat sa Australya. Ang kaalaman kung paano makaligtas sa isang rip ay isang mahalagang bahagi ng kaligtasan sa tabing-dagat.

Kaligtasan ng Pangingisda sa Batuhan (Rock Fishing)

Ang rock fishing ay isang patok na libangan para sa maraming tao. Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas habang nag-rock fishing ay napakamahalaga sa kaligtasan.

Manatiling ligtas sa tabing-dagat

Ang kaalaman kung paano manatiling ligtas at kung ano ang dapat bigyang pansin kapag ikaw ay nasa tabing-dagat ay makakatulong sa iyo upang manatiling ligtas at magkaroon ng isang kasiya-siyang panahon kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya.

Matuto mula sa aming komunidad

Kilalanin ang aming komunidad at alamin ang ilang mahahalagang mensaheng pangkaligtasan sa tabing-dagat mula sa aming mga nagliligtas-buhay (Lifesavers) sa tabing-dagat.

Mga bagay na dapat malaman kapag pupunta sa tabing-dagat kasama ang mga bata.

Ang tabing-dagat ay isang kaakit-akit na lugar para magsaya at maglibang ang mga bata. Kung may balak kang pumunta sa tabing-dagat kasama ang mga maliliit na bata, mahalagang malaman kung paano maprotektahan sila at panatilihing ligtas sila.

Paghahanda para sa isang araw sa tabing-dagat.

Ang pagpunta sa tabing-dagat ay napakasaya, ngunit mahalagang maghanda bago ka umalis sa bahay. Siyasatin ang aming mga mahahalagang paala-ala (tips) upang lalong malaman ang tungkol sa kung paano mo masigurong handa ka para sa isang ligtas at kasiya-siyang araw sa tabing-dagat.

Keep me in the loop