در اینجا می توانید با برخی از افراد جامعه نجات غریق ما ملاقات کنید وبه داستان ها و پیام های ایمنی که برایتان دارند، گوش کنید.

Aryan Shahabi-Sirjani - Tamarama Surf Life Saving Club.

Aryan beach safety
quote icon

من واقعا بسیار دوست دارم که بخشی از جامعه مان هستم و این تعداد افراد بسیار خوب را ملاقات می کنم.

quote icon
HY William Chan_SLSNSW

نکات ایمنی ساحل و اقیانوس از جامعه تان.

راهنمایی های برتر ما را بررسی کنید تا یاد بگیرید چگونه
می توانید اطمینان پیدا کنید که برای یک روز امن و سرگرم کننده در ساحل آماده هستید.

cta-content-bg.svg

به جامعه ما بپیوندید!

روش های بسیاری برای در ارتباط بودن با Surf Lifesaving وجود دارد- درباره اینکه چطور می توانید امروز به جامعه ما ملحق شوید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

امروز درباره چه موضوع دیگری می خواهید یاد بگیرید؟

آماده شدن برای یک روز در ساحل.

رفتن به ساحل بسیار سرگرم کننده است اما مهم است که قبل از ترک خانه آماده شوید. راهنمایی های برترما را بررسی کنید تا یاد بگیرید چگونه می توانید اطمینان پیدا کنید که برای یک روز امن و سرگرم کننده در ساحل آماده هستید.

آنچه زمان رفتن به ساحل با کودکان باید بدانید.

ساحل مکانی بسیار عالی برای کودکان است که سرگرم شده و لذت ببرند. اگر قصد دارید که با کودکان کم سن و سال به ساحل بروید، مهم است که بدانید چگونه از آنها مراقبت کرده و آنها را امن نگاه دارید.

از جامعه ما یاد بگیرید

با جامعه ما ملاقات کنید و بعضی پیام های مهم ایمنی در ساحل را از نجات غریق های ما در ساحل یاد بگیرید.

امن ماندن در ساحل

اینکه بدانید چگونه امن بمانید و هنگامیکه در ساحل هستید بدنبال چه باشید به شما می تواند کمک کند که امن مانده و زمان لذت بخشی را با دوستان و خانواده تان داشته باشید.

ایمنی در ماهیگیری از روی صخره

ماهیگیری از روی صخره سرگرمی متداولی در بین افراد زیادی است. دانستن اینکه چگونه به هنگام ماهیگیری از روی صخره امن بمانید برای زنده ماندن ضروری است.

خطرات جریان های شکافنده دریایی

جریان های شکافنده خطر شماره یک در سواحل استرالیا هستند. دانستن اینکه چگونه در یک جریان شکافنده زنده بمانید بخش حیاتی از ایمنی ساحل است.