زمانیکه همرای اطفال به ساحل می رویم، مهمتر است بدانیم که چطور مصؤن بمانیم و چطور اطفال خود را مصؤن و خوشحال نگهداریم.

لایف گاردها اولاد نگهبان نیستند

لایف گاردها برای کمک نمودن حاضر اند مگر وظیفه شان نگهداری اولاد ها نیست و اطفال نباید هیچوقت بدون نظارت یک شخص بالغ روی ریگ یا در داخل آب تنها گذاشته شوند.

parents and child

همیشه اطفال تانرا زیر نظر داشته باشید و هیچوقت ایشانرا تنها نگذارید...

  • هنگام بیروبار بودن ساحل ها، اطفال می توانند به آسانی گم یا بدون شما سرگردان شوند.
  • درحالیکه لایف گاردها و مامورین نجات غرق شدگان به کمک شما حاضر اند، ایشان نگهداری اطفال را بعهده ندارند و مسؤلیت نظارت بر اطفال همیشه بدوش والدین می باشد.
  • امواج ناگهانی حتی در آبهای کم عمق نیز می تواند هرزمانی اتفاق افتد و اطفال خردسن را بسیار سریع باخود بداخل آب عمیق ببرد.
  • اطمینان حاصل کنید که همیشه اطفال تانرا زیر نظر داشته باشید – نگذارید که ایشان به تنهایی دوش کنان برای آببازی بروند یا در آب بازی کنند.
  • یک جای خوب را برای طول روز در ساحل انتخاب کنید که از آنجا بتوانید اطفال تانرا بخوبی زیر نظر داشته باشید.
  • اطفال خردسن تر را نزد اطفال بزرگتر نگذارید – همیشه اشخاص کلانسال باید اطفال را زیر نظر داشته باشند زیرا حتی اطفال بزرگتر ممکن است در صورت وقوع یک حادثه ناگهانی ندانند که چکار باید بکنند.
  • آموختن آببازی یک مهارت مهم است و هیچوقت برای آموختن آببازی و حفاظت جان دیر نیست.
  • حتی اگر طفل تان می تواند در حوض آببازی کند، این بدان معنی نیست که وی قادر به آببازی و نجات دادن جانش در بحر و امواج می باشد.
  • خیزاب های ناگهانی می توانند دفعتاً اتفاق افتند و اطفال نظارت نشده ایکه در آبهای کم عمق بازی می کنند از ساحل بداخل بحر بکشانند.

این حادثه صرف چند لحظه طول می کشد...

اطفال هیچوقت حتی در آبهای کم عمق نباید تنها گذاشته شوند. یک موج بزرگ هرزمانی می تواند اتفاق افتد و اشخاص را بداخل بحر بکشاند. اطفال باید لباس آببازی مناسب را بپوشند و نباید بدون حضور یک شخص کلانسال ایکه آببازی بلد است و می تواند اطفال را کمک کند، به داخل آب بروند.

children at beach
cta-content-bg.svg

عضو پروگرام موج سواری نجات حیات شوید!

Surf Life Saving (موج سواری نجات حیات) یک فعالیت عالی برای تقویت بخشیدن حس اعتماد، دانش و مهارتها در محیط ساحل می باشد. همین حالا عضو شوید!

چه چیز دیگری را می خواهید راجع به امروز بدانید؟

آماده گیری برای سپری کردن یک روز در ساحل.

رفتن به ساحل بسیار لذت بخش می باشد اما مهم است که قبل از ترک کردن منزل آماده گیری لازم را بگیرید. رهنمود های مفید عالی ما را راجع به طرز حصول اطمینان از آماده گیری برای یک روز مصؤن و لذت بخش در ساحل مورد غور قرار دهید.

از جمعیت ما بیاموزید

با جمعیت ما ملاقات کنید و بعضی پیغام های مهم مصؤنیت ساحل را از مامورین نجات غرق شدگان ساحلی ما بیاموزید.

چیزهائیکه هنگام رفتن به ساحل با اطفال تان باید بدانید.

ساحل یک محل بسیار عالی برای لذت بردن و تفریح نمودن اطفال می باشد. اگر قصد دارید که همرای اطفال خردسن تان به ساحل بروید، مهم است بدانید که چطور ایشان و خود را محافظت کنید.

حفظ مصؤنیت در ساحل

دانستن اینکه چطور می توانید در ساحل مصؤن بمانید و مراقب چه چیزهایی باشید، می تواند شما را کمک کند که مصؤن بمانید و اوقات خوشی را با دوستان و خانواده تان داشته باشید.

خطرات خیزاب (جریان آب بداخل بحر کشنده)

خیزاب ها در صدر جدول خطر در سواحل آسترالیا قرار دارند. دانستن اینکه چطور می توان از یک خیزاب جان سالم بدر برد، بخش اساسی مصؤنیت ساحل را تشکیل می دهد.

Keep me in the loop