خیزاب ها بزرگترین عامل غرق شدن و نجات دادن در هر سال می باشند. شناخت خیزاب ها و طرز نجات یافتن از آن برای مصؤن ماندن در ساحل بسیار ضروری است.

خیزاب ها خطر درجه یک در سواحل آسترالیا بشمار میروند.

بهترین طریقه دوری جستن از یک خیزاب عبارت از آببازی کردن در ساحه بین بیرق های سرخ و زرد می باشد.

What is a rip current?

چطور می توان یک خیزاب را تشخیص داد

خیزاب ها خطرناکترین خطرات در سواحل آسترالیا می باشند، تعداد زیادی از اشخاص سالانه در آن غرق می شوند. بهترین کاری ایکه برای خود و خانواده تان می توانید انجام دهید اینست که همیشه در ساحه بین بیرق های سرخ و زرد آببازی کنید. مامورین نجات غرق شدگان بیرق ها را در مصؤن ترین جاها در ساحل نصب می کنند و در طول روز این ساحه را تحت نظر دارند. کسب معلومات بیشتر راجع به خیزاب ها و طریقه تشخیص دادن آنها نیز می تواند شما را کمک کند که مصؤن بمانید. برای کسب معلومات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.

همیشه لوحه ها را مشاهده کنید.

یک راه خودداری از خیزاب ها مراقب بودن لوحه ها می باشد – لایف گارد ها و مامورین نجات غرق شدگان لوحه های هشداریه شرایط خطرناک مانند خیزاب ها را جهت اطلاع شما نصب می کنند. برای مصؤن ماندن، همیشه در ساحه بین بیرق های سرخ و زرد آببازی کنید.

rip-tide-warning-sign

چطور می توان از یک خیزاب نجات یافت

درحالیکه خوب است بدانیم که چطور یک خیزاب را تشخیص دهیم، مهمتر است بدانیم که در صورت بند ماندن در یک خیزاب چطور خود را نجات دهیم، بخصوص در مواقع ایکه هیچکس برای کمک شما در آنجا موجود نباشد. حفظ خونسردی، کوشش به شناور ماندن و خودداری از آببازی در سمت مخالف موج بعضی از بهترین تدابیری است که می توانید اتخاذ کنید. برای کسب معلومات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.

چه چیز دیگری را می خواهید راجع به امروز بدانید؟

از جمعیت ما بیاموزید

با جمعیت ما ملاقات کنید و بعضی پیغام های مهم مصؤنیت ساحل را از مامورین نجات غرق شدگان ساحلی ما بیاموزید.

آماده گیری برای سپری کردن یک روز در ساحل.

رفتن به ساحل بسیار لذت بخش می باشد اما مهم است که قبل از ترک کردن منزل آماده گیری لازم را بگیرید. رهنمود های مفید عالی ما را راجع به طرز حصول اطمینان از آماده گیری برای یک روز مصؤن و لذت بخش در ساحل مورد غور قرار دهید.

چیزهائیکه هنگام رفتن به ساحل با اطفال تان باید بدانید.

ساحل یک محل بسیار عالی برای لذت بردن و تفریح نمودن اطفال می باشد. اگر قصد دارید که همرای اطفال خردسن تان به ساحل بروید، مهم است بدانید که چطور ایشان و خود را محافظت کنید.

حفظ مصؤنیت در ساحل

دانستن اینکه چطور می توانید در ساحل مصؤن بمانید و مراقب چه چیزهایی باشید، می تواند شما را کمک کند که مصؤن بمانید و اوقات خوشی را با دوستان و خانواده تان داشته باشید.

خطرات خیزاب (جریان آب بداخل بحر کشنده)

خیزاب ها در صدر جدول خطر در سواحل آسترالیا قرار دارند. دانستن اینکه چطور می توان از یک خیزاب جان سالم بدر برد، بخش اساسی مصؤنیت ساحل را تشکیل می دهد.