در این صفحه شما می توانید بعضی از جوامع نجات حیات ما را ملاقات کنید و داستان ها و پیغام های ایشانرا بشنوید.

Sisters Setara and Mahdia Rezaei - Life Saving Victoria’s Swimming Program

Sisters Setara and Mahdia Rezaei
quote icon

من واقعاً از عضویت در جمعیت ما و ملاقات کردن اشخاص شگفت انگیز لذت می برم.

quote icon
HY William Chan_SLSNSW

راه های مختلفی موجود اند که از طریق آن می توانید در پروگرام Surf Lifesaving اشتراک کنید – همین حالا معلومات بیشتر راجع به طرز عضو شدن به جمعیت ما را کسب کنید.

SLS_DiversityInclusion_web5

چه چیز دیگری را می خواهید راجع به امروز بدانید؟

آماده گیری برای سپری کردن یک روز در ساحل.

رفتن به ساحل بسیار لذت بخش می باشد اما مهم است که قبل از ترک کردن منزل آماده گیری لازم را بگیرید. رهنمود های مفید عالی ما را راجع به طرز حصول اطمینان از آماده گیری برای یک روز مصؤن و لذت بخش در ساحل مورد غور قرار دهید.

از جمعیت ما بیاموزید

با جمعیت ما ملاقات کنید و بعضی پیغام های مهم مصؤنیت ساحل را از مامورین نجات غرق شدگان ساحلی ما بیاموزید.

چیزهائیکه هنگام رفتن به ساحل با اطفال تان باید بدانید.

ساحل یک محل بسیار عالی برای لذت بردن و تفریح نمودن اطفال می باشد. اگر قصد دارید که همرای اطفال خردسن تان به ساحل بروید، مهم است بدانید که چطور ایشان و خود را محافظت کنید.

حفظ مصؤنیت در ساحل

دانستن اینکه چطور می توانید در ساحل مصؤن بمانید و مراقب چه چیزهایی باشید، می تواند شما را کمک کند که مصؤن بمانید و اوقات خوشی را با دوستان و خانواده تان داشته باشید.

خطرات خیزاب (جریان آب بداخل بحر کشنده)

خیزاب ها در صدر جدول خطر در سواحل آسترالیا قرار دارند. دانستن اینکه چطور می توان از یک خیزاب جان سالم بدر برد، بخش اساسی مصؤنیت ساحل را تشکیل می دهد.